Kami adalah Klinik Bantuan Guaman Universiti Malaya (KBGUM) dan klinik kami bertempat di Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya. Klinik ini dikendalikan oleh pelajar undang-undang tahun akhir dan kami diselia oleh kakitangan akademik dan juga peguam yang menjalankan amalan profesional.