Semua kakitangan dan pelajar yang terlibat dalam urusan KBG adalah tertakluk kepada peraturan berhubung kerahsiaan, yang mana identiti serta maklumat kes para klien adalah dilindungi dan tidak akan didedahkan kepada pihak awam tanpa kebenaran pihak klien.