Sebagai sebahagian daripada program klinikal dan kemasyarakatan di Fakulti Undang-Undang, program celik undang-undang juga dijalankan oleh para pelajar melalui Community Outreach Programme. Program ini dijalankan secara sukarela oleh sekumpulan pelajar yang terlatih dengan menggunakan teknik pengajaran yang menarik dan interaktif. Pengajaran undang-undang dilaksanakan mengikut keperluan kelompok masyarakat yang terlibat, contohnya isu-isu undang-undang berkaitan fitnah, buli di sekolah dan undang-undang jenayah. Antara organisasi yang telah menerima manfaat daripada program ini adalah  Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, sekolah-sekolah menengah dan rendah di sekitar Petaling Jaya, serta para pekerja migran Indonesia. Program ini turut menjalinkan kerjasama dengan institusi-institusi pengajian dalam dan luar negara, termasuklah Universiti Teknologi MARA, Universitas Pasundan (Bandung, Indonesia), Universitas Pancasila (Jakarta, Indonesia) dan Prince of Songkhla University (Hat Yai, Thailand) dan Universitas Indonesia (Jakarta, Indonesia).